Aici poate fi textul referitor la autor
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb

 

CONSULTANTA FINANCIAR-BANCARA

 

NEW!!! BRD Finance IFN S.A.(...afiseaza detalii)

       Justificarea si modul de luare in calcul a veniturilor

         Documentele prin care trebuie justificate veniturile imprumutatului si ale co-imprumutatului si girantului (daca este cazul) difera in functie de ocupatia acestora si de provenienta veniturilor, dupa cum urmeaza:

         Veniturile din salarii

         Documentele necesare justificarii veniturilor salariale sunt:

fisa/fisele fiscala/e aferenta/e perioadei lucrate din anul anterior pusa/e la dispozitie de Angajator/Administratia Financiara si

dovada de continuitate a activitatii

   *Pentru cazurile in care cresterea venitului mediu depaseste 20%, se solicita in plus un document justificativ care sa dovedeasca modificarile intervenite in situatia veniturilor imprumutatului. Acesta poate fi unul din urmatoarele:

    >adeverinta de venit emisa de angajator. Adeverinta de venit se completeaza cu valoarea ultimelor 3 salarii lunare nete in care sunt incluse toate categoriile de sporuri legale, in afara celor ocazionale, si pentru care exista dovada acordarii de catre angajator. Pe adeverinta de venit se completeaza separat si contravaloarea in lei a tichetelor de masa. sau

    >cartea de munca (copie dupa primele 2 pagini cu datele semnificative si dupa ultimele 2 pagini) sau

    >contractul individual de munca inclusiv actele aditionale ale acestuia (daca este cazul, copie).

       Modul de calcul

      Pe baza adeverintei de venit se calculeaza media lunara a ultimelor 3 venituri (m1). Pe baza fisei fiscale se va calcula venitul mediu al ultimelor 3 luni (m2). Cele doua medii m1 si m2 se compara, iar daca venitul mediu din adeverinta nu depaseste cu mai mult de 20% venitul mediu al anului precedent (y-1) si anume (m1 < 1.2* m2) se va lua in calcul venitul mediu din adeverinta (m1). Pentru cazurile exceptionale (primele luni ale anului curent - y), m2 se va calcula ca o medie a ultimelor 3 venituri inregistrate pe fisa fiscala a anului y-2 la care se

adauga 40%.

    ***In caz contrar, exista 2 posibilitati:

    imprumutatul prezinta o justificare a cresterilor salariale, caz in care se ia in

considerare un venit egal cu m1; sau

    imprumutatul nu prezinta o justificare a cresterilor salariale, caz in care se ia in calcul un venit egal cu 1.2*m2, iar pentru cazuri exceptionale (primele luni ale anului curent) 1.4*m2

      **In cazul personalului navigant (maritim sau aerian) se accepta si veniturile obtinute din diurna in completarea veniturilor salariale. Documentele justificative sunt:

o Contracte de navigare incheiate (original si copie),

o Carnet de marinar (original si copie),

o Brevet de navigator / certificat de competenta (original si copie),

o Foaia matricola emisa de Autoritatea Navala Romana (original),

o Contract de fidelizare (original si copie) sau Confirmarea emisa de

angajator prin care se atesta faptul ca solicitantul se afla in baza de date

a firmei in vederea unor voiaje viitoare (original)

        Modul de calcul

        Diurna incasata in ultimele 12 luni calendaristice, conform contractelor anexate la Foaia matricola se imparte la 12, obtinand o medie lunara. Aceasta este ponderata cu 90%.

       Veniturile din pensii

        In cazul in care imprumutatul este pensionar venitul trebuie justificat cu:

talonul de pensie (original),

decizia de pensionare (numai in cazul celor pensionati pe caz de boala).

    Talonul de pensie trebuie prezentat in original si nu trebuie sa fie mai vechi de 2 luni la data solicitarii creditului.

       Modul de calcul

      Valoarea lunara a venitului reprezinta 100% din valoarea pensiei din talonul de pensie prezentat.

        Veniturile din activitati independente

Daca imprumutatul obtine venituri din activitati independente, documentele necesare pentru

justificarea venitului sunt:

o actul legal in baza caruia practica profesia/activitatea,

o Declaratia Speciala privind veniturile realizate (fisa 200) stampilata de

Administratia Financiara (copie), sau Certificatul fiscal (original) eliberat de

Administratia Financiara din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior

solicitarii creditului, sau Registrul de Incasari si Plati (copie),

       Modul de calcul

       Pe baza documentelor justificative se calculeaza media lunara a veniturilor iar ponderea este de 100%.

       Veniturile cu caracter suplimentar

       Veniturile cu caracter suplimentar pot fi justificate, in functie de provenienta, dupa cum urmeaza:

veniturile din chirii se justifica cu urmatoarele documente:

o Contract de inchiriere inregistrat la Administratia Finantelor Publice (copie si

original),

o Decizia de impunere pentru contractele incheiate in anul curent (copie).

    ***Pentru a fi luate in considerare veniturile din chirii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii minime:

    >sunt in vigoare la data analizei si nu expira inainte de finalizarea creditului,

    >sunt inregistrate la organul fiscal competent.

veniturile din drepturi de autor se justifica cu urmatoarele documente:

o Contractul in baza caruia se realizeaza aceste venituri (copie),

o Declaratia speciala privind venitul realizat, pentru ultimul an fiscal incheiat,

inregistrata la organul fiscal competent (daca este cazul - copie),

o Carte de munca sau contracte individuale de munca prin care sa dovedeasca

vechimea in munca de minim 6 luni.

    ***Pentru a fi luate in considerare veniturile din drepturi de autor este necesar sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii minime:

   >contractul este pe perioada nedeterminata sau determinata si acopera durata de creditare,

   >vechimea este de minim 3 luni.

veniturile din alte surse ce se pot dovedi cu documente justificative. Aceste venituri se vor lua in considerare numai cu acordul Departamentului Risc.

      Modul de calcul

      Toate aceste venituri se pot lua in considerare numai suplimentar veniturilor din salarii, pensii sau din desfasurarea unei activitati independente. Valoarea luata in calcul este de 85% din cea justificata prin documente.

 

 !!!Completari :

    ***Clienti existenti:

    In cazul clientilor care mai au un credit de nevoi personale la BRDF, perioada minima dupa care se poate acorda un al doilea credit este de 6 luni de la data primei scadente a celui mai recent credit (adica cel mai devreme dupa ce s-au platit primele 6 rate).

     Modul de calcul:

     Pe baza adeverintei de venit se calculeaza media lunara a ultimelor 3 venituri care nu va include valoarea tichetelor de masa.

     Pe baza fisei fiscale se va calcula venitul mediu al ultimelor 3 luni.

 

     ***Cresterea veniturilor se poate justifica prin:

>cartea de munca - copie dupa primele 2 pagini cu datele semnificative si dupa ultimele 2 pagini; toate paginile trebuie stampilate si semnate de angajator;

sau prin

>contractul individual de munca inclusiv actele aditionale ale acestuia (daca este cazul) in copie. Copia trebuie sa fie semnata si stampilata de angajator pe fiecare pagina.

 

In cazul clientilor aflati in concediu de ingrijire si crestere copil, se vor solicita ultima fisa fiscala emisa de catre angajator sau Administratia Financiara si adeverinta venituri concediu crestere copil emisa de primarie.

 

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one